Dodano nauczanie pt. „Proroctwo na polu” poruszające m.in. kto jest nasieniem Bożym kogo dotyczy tzw. „porwanie” http://zbory.org/nauczanie...