Dnia 23 sierpnia 2017r. o 17:00 Temat spotkania: Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody i zanurzajcie w moje imię. [Mateusza 28:19]...