Dodano nowy temat w dziale FILMY – Czy Jezus jest Bogiem i Stwórcą? poruszający m.in. czy tłumaczenia w kontrowersyjnych miejscach są poprawne wiarygodność tekstów źródłowych http://zbory.org/czy-jezus-jest-bogiem-i-stworca...