Dnia 25 czerwca 2017r. o 12.00 Temat spotkania: Cechy niewolnictwa tego świata cd. Rz 8:15 [B.Poznańska]...