Dnia 17 stycznia 2018r. o 18:00 Temat spotkania: „Szczęśliwy, który czyta, i [ci] którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nich napisane, bo chwila jest bliska..” [Obj 1:3]...