Szalom

Czy znasz Biblijny DEKALOG – 10 słów?

Wj 20:3 Nie będziesz miał żadnych innych bogów oprócz mnie.

Wj 20:4 (Nie będziesz tworzył rzeźby [bożka] ani żadnej podobizny tego, co jest w górze na niebie lub co jest na dole na ziemi, ani co jest w wodzie poniżej ziemi.
Wj 20:5 Nie będziesz padał na twarz przed nimi i nie będziesz im służył; bowiem Ja, Jahwe, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który dochodzę nieprawości ojców na synach, na wnukach i prawnukach tych, co mnie nienawidzą,
Wj 20:6 ale miłosierdzie świadczę tysiącznym pokoleniom tych, co mnie miłują i strzegą przykazań moich).

Wj 20:7 Nie będziesz wypowiadał na próżno Imienia Jahwe, twego Boga. Jahwe bowiem nie pozostawi bez kary tego, kto by wypowiadał Jego Imię na próżno.

Wj 20:8 Pamiętaj, abyś święcił dzień Szabatu.
Wj 20:9 (Sześć dni masz pracować i wykonywać wszelkie twoje zajęcia,
Wj 20:10 lecz dzień siódmy jest Szabatem na cześć Jahwe, twego Boga. Nie wolno [wtedy] wykonywać żadnego zajęcia ani tobie, ani twemu synowi czy córce, ani słudze czy służebnicy, ani bydlęciu, ani obcemu, który przebywa w obrębie twoich bram.
Wj 20:11 Jahwe bowiem uczynił w sześciu dniach niebo i ziemię, morze i to wszystko, co jest w nich, a odpoczął w siódmym dniu. Dlatego pobłogosławił Jahwe dzień Szabatu i uczynił go świętym).

Wj 20:12 Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś żył długo na tej ziemi, którą da ci Jahwe, Bóg twój.

Wj 20:13 Nie będziesz mordował.

Wj 20:14 Nie będziesz cudzołożył.

Wj 20:15 Nie będziesz porywał [człowieka].

Wj 20:16 Nie będziesz fałszywie świadczył przeciw bliźniemu twemu.

Wj 20:17 Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego: nie będziesz pożądał żony bliźniego twego ani jego sługi, ani służebnicy, ani wołu, ani osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twego bliźniego.