Szabat Chag Hamacot / Święto Przaśników 21 dzień 1 miesiąca (3-4.04.2021)

25. A dnia siódmego [znowu] będziecie mieli świąteczne zgromadzenie: nie będziecie zatem wykonywali żadnej uciążliwej pracy.

4 Mojżeszowa 28:16-25 [BP]

„15. Przez siedem dni przaśniki jeść będziecie, a pierwszego dnia zaraz wypróżnicie kwas z domów waszych; bo ktobykolwiek jadł co kwaszonego od pierwszego dnia aż do dnia siódmego, wytracona będzie dusza ona z Izraela.
16. W tenże dzień pierwszy będzie zebranie święte, także dnia siódmego zgromadzenie święte mieć będziecie; żadnej roboty nie będziecie w nich czynić, oprócz tego, czego każdy do jedzenia używa, to samo gotować będziecie.
17. I będziecie przestrzegać przaśników; albowiem w ten dzień wywiodłem wojska wasze z ziemi Egipskiej; przetoż przestrzegać będziecie dnia tego w narodziech waszych ustawą wieczną.
18. Pierwszego miesiąca, czternastego dnia tegoż miesiąca na wieczór, jeść będziecie przaśniki, aż do dnia dwudziestego pierwszego tegoż miesiąca na wieczór.
19. Przez siedem dni kwas niech się nie znajduje w domach waszych; bo ktobykolwiek jadł co kwaszonego, wytracona będzie dusza jego z zgromadzenia Izraelskiego, tak przychodzień, jako i zrodzony w ziemi.
20. Nic kwaszonego jeść nie będziecie; we wszystkich mieszkaniach waszych jeść będziecie przaśniki.”

2 Mojżeszowa 12:15-20 [BG]

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *