Szabat 3 rosz chodesz / 1 dzień 3 miesiąca

1 dzień 3 miesiąca szabat głowy miesiąca od zachodu słońca 12.05.2021 ok. godz. 20:30 do zachodu słońca 13.05.2021 czasu Warszawskiego.

11.05.2021 o godz. 21:00 wg. kalendarza gregoriańskiego astronomiczny ciemny księżyc.

Temat spotkania: „Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli twojej zostało stworzone, i zaistniało” [Obj 4:11]

Plan czytania księgi Objawienia: Objawienie 4:1-11

Prawo i prorocy:

Ciekawe myśli:

Ciekawe zwoje: Księga

Czytanie Psalmów na NOWIE:

PSALM 8

PSALM 19

PSALM 81

PSALM 104

PSALM 113

PSALM 148


„10. Także i w dniach radości, w dniach świątecznych i dniach rosh chodesh będziecie trąbić przy całopaleniach i przy krwawych ofiarach dziękczynnych; tak przypomnicie się swojemu Bogu. Jam jest Jahwe, wasz Bóg.” 4 Mojżeszowa 10:10

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *