Shabbat moon Chag ha-Szawuot

Rdz 1:14 I rzekł Bóg: Niech powstaną jasne światła na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy i stały się znakami świąt, dni i lat! [Poznańska]
 
Ps 81:4 Zadmijcie w róg w dzień nowiu, w dzień pełni księżyca, w dzień naszego święta!
Ps 81:5 Bo takie jest prawo w Izraelu, nakaz Boga Jakuba. [Poznańska]
 
19.05.2021 o godz. 21:13 – 3 kwadra księżyca
19.05.2021 od zachodu słońca ok. godz. 20:41 Shabbat moon Chag ha-Szawuot do zachodu słońca 20.05.2021
 
Kpł 23:21 W tym samym dniu ogłoście, aby odbyło się u was święte zgromadzenie. Nie wykonujcie żadnej pracy służebnej. Będzie to wieczystym prawem dla waszych pokoleń we wszystkich siedzibach. [Poznańska]
 
Wj 23:14 Trzy razy do roku masz obchodzić święto na moją cześć.
Wj 23:15 Będziesz więc zachowywał Święto Przaśników. Przez siedem dni będziesz się posilał przaśnymi chlebami, jak ci to nakazałem, w wyznaczonym okresie miesiąca Abib; w tym [miesiącu] bowiem wyszedłeś z Egiptu. Ale nie wolno pokazywać się przed moim obliczem z pustymi rękoma.
Wj 23:16 A potem Święto Żniw, pierwocin twojej pracy; tego, co wysiałeś na polu. Na koniec Święto Zbiorów u schyłku roku, kiedy zbierzesz z pola plony swej pracy.
Wj 23:17 Trzy razy w roku wszyscy twoi mężczyźni mają się stawić przed obliczem Pana, Jahwe. [Poznańska]
 
Dz 20:16 Albowiem Paweł postanowił był minąć Ephez, aby mu się nie stało omieszkanie jakie w Azyi; bo się kwapił, jeźliby można rzecz była, aby dzień Pięćdziesiątnice obchodził w Jeruzalem. [Wójka (1599)]