Pięćdziesiątnica / 1 czerwca 2017

Dnia 1 czerwca 2017r. o 10.00

Temat spotkania: Jak rozumiesz w świetle Biblii, kim lub czym jest RUACH HA-KODESZ [Dzieje 2:1-4].

Dz 2:1 Nadeszło święto Szawu’ot, a wszyscy wierzący zebrali się razem w jednym miejscu.
Dz 2:2 Nagle rozległ się odgłos z nieba, jakby huk porywistego wichru, i napełnił cały dom, w którym siedzieli.
Dz 2:3 I zobaczyli coś, co wyglądało na języki ognia, które rozdzieliły się i spoczęły na każdym z nich.
Dz 2:4 Wszyscy zostali napełnieni Ruach Ha-Kodesz i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

**************************************

Dnia 31 maja 2017r. o zachodzie słońca 6 Siwan / Szawuot / Pięćdziesiątnica

Spotkanie 1 czerwca o godz. 10.00, Wolskie/k Ożarowa Mazowieckiego

Czytanie Biblii: Wyjścia 19:1-24:18, Dzieje 2:1-47

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *