Księga Barucha

1

1 OTO SŁOWA KSIĘGI KTÓRE W BABILONIE SPISAŁ BARUCH SYN NERII SYNA MAASAI SYNA SEDEKI SYNA ASADJI SYNA CHELKII

2 W PIĄTYM ROKU SIÓDMEGO DNIA MIESIĄCA OD CZASU KIEDY CHALDEJCZYCY ZDOBYLI JERUZALEM I SPALILI JE

3 BARUCH CZYTAŁ SŁOWA TEJ KSIĘGI W OBECNOŚCI KRÓLA JECHONIASZA SYNA JOJAKIMA KRÓLA JUDZKIEGO W OBECNOŚCI WSZYSTKIEGO LUDU KTÓRY GROMADZIŁ SIĘ ABY [słuchać słów] TEJ KSIĘGI

4 I W OBECNOŚCI MOŻNYCH I SYNÓW KRÓLEWSKICH A TAKŻE W OBECNOŚCI STARSZYZNY I CAŁEGO LUDU OD NAJMŁODSZEGO AŻ DO NAJSTARSZEGO W OBECNOŚCI WYGNAŃCÓW OSIEDLONYCH W BABILONIE NAD RZEKĄ SUD

5 A ONI PŁAKALI POŚCILI I MODLILI SIĘ PRZED JHWH

6 ZEBRALI TEŻ PIENIĄDZE [każdy] WEDŁUG SWOICH MOŻLIWOŚCI

7 PRZESŁALI JE NASTĘPNIE DO JERUZALEM NA RĘCE KAPŁANA JOJAKIMA SYNA CHELKII SYNA SALLUMA ORAZ NA RĘCE [innych] KAPŁANÓW I WSZYSTKIEGO LUDU KTÓRY ZNAJDOWAŁ SIĘ Z NIM W JERUZALEM

8 [działo się to w owym czasie kiedy baruch] OTRZYMAŁ TAKŻE Z POWROTEM DNIA DZIESIĄTEGO [miesiąca] SIWAN NACZYNIA DOMU PAŃSKIEGO KTÓRE ZRABOWANO ZE ŚWIĄTYNI ABY JE ZABRAĆ DO ZIEMI JUDZKIEJ TE SREBRNE NACZYNIA KTÓRE POLECIŁ SPORZĄDZIĆ SEDECJASZ SYN JOZJASZA KRÓL JUDZKI

9 PO TYM JAK NABUCHODONOZOR KRÓL BABILOŃSKI UPROWADZIŁ Z JERUZALEM JECHONIASZA I PRZEŁOŻONYCH JEŃCOWI MOŻNYCH I LUD ZIEMI I PRZYWIÓDŁ ICH DO BABILONII

10 PRZEKAZALI [im] WYJAŚNIENIE OTO WYSYŁAMY WAM PIENIĄDZE KUPCIE ZA NIE OFIARY CAŁOPALNE I PRZEBŁAGALNE A TAKŻE KADZIDŁO PRZYGOTUJCIE TEŻ OFIARY Z POKARMÓW I OFIARUJCIE JE NA OŁTARZU JHWH NASZEGO BOGA

11 ZANOŚCIE MODŁY ZA ŻYCIE NABUCHODONOZORA KRÓLA BABILONII I ZA ŻYCIE BALTAZARA JEGO SYNA ABY DNI ICH NA ZIEMI BYŁY JAKO DNI NIEBIOS

12 OBY JHWH OBDARZYŁ NAS MĘSTWEM I OŚWIECIŁ NASZE OCZY ABYŚMY POD OPIEKĄ NABUCHODONOZORA KRÓLA BABILOŃSKIEGO I W CIENIU JEGO SYNA BALTAZARA ŻYLI [spokojnie] I SŁUŻYLI IM PRZEZ DŁUGIE DNI I BYŚMY U NICH MOGLI ZNALEŹĆ ŁASKĘ

13 MÓDLCIE SIĘ TAKŻE ZA NAS DO JHWH BOGA NASZEGO ZGRZESZYLIŚMY BOWIEM PRZED JHWH NASZYM BOGIEM A ZAPALCZYWOŚĆ JHWH I JEGO GNIEW NIE ODWRÓCIŁ SIĘ JESZCZE OD NAS AŻ DO DNIA DZISIEJSZEGO

14 PRZYJMIJCIE TĘ KSIĘGĘ KTÓRĄ WAM PRZYSYŁAMY ABY BYŁA ODCZYTYWANA W DOMU JHWH W DNIU ŚWIĘTA I W [inne] DNI WYZNACZONE

15 BĘDZIECIE MÓWIĆ DO PANA BOGA NASZEGO NALEŻY SPRAWIEDLIWOŚĆ A NAM PRZYPADA [w udziale] ZAWSTYDZENIE OBLICZA JAK TO JEST DZISIAJ NAM MĘŻOM JUDZKIM I MIESZKAŃCOM JERUZALEM

16 NASZYM KRÓLOM I ZWIERZCHNIKOM NASZYM KAPŁANOM I PROROKOM A TAKŻE NASZYM OJCOM

17 BOŚMY ZGRZESZYLI PRZECIWKO JHWH

18 BYLIŚMY NIEPOSŁUSZNI WOBEC NIEGO NIE SŁUCHALIŚMY GŁOSU PANA BOGA NASZEGO ABYŚMY POSTĘPOWALI WEDŁUG JEGO PRZYKAZAŃ KTÓRE NAM PODAŁ

19 POCZĄWSZY OD DNIA KIEDY PAN WYPROWADZIŁ NASZYCH OJCÓW Z ZIEMI EGIPSKIEJ AŻ DO DNIA DZISIEJSZEGO BYLIŚMY OPORNI WOBEC JHWH BOGA NASZEGO I UCIEKALIŚMY OD SŁUCHANIA JEGO GŁOSU

20 DLATEGO PRZYWARŁO DO NAS ZŁO I PRZEKLEŃSTWO JAKIE PAN [nam] ZAPOWIEDZIAŁ PRZEZ SWEGO SŁUGĘ MOJŻESZA W ON DZIEŃ W KTÓRY WYPROWADZIŁ NASZYCH OJCÓW Z ZIEMI EGIPSKIEJ ABY NAM DAĆ ZIEMIĘ PŁYNĄCĄ MLEKIEM I MIODEM JAK TO JEST JESZCZE I DZIŚ

21 NIE SŁUCHALIŚMY JEDNAK GŁOSU JHWH BOGA NASZEGO [wołającego do nas] KAŻDYM SŁOWEM PROROKÓW KTÓRYCH DO NAS POSYŁAŁ

22 ALE KAŻDY POSTĘPOWAŁ WEDŁUG SKŁONNOŚCI SWEGO ZŁEGO SERCA SŁUŻĄC CUDZYM BOGOM CZYNIĄC ZŁO PRZED OCZYMA JHWH BOGA NASZEGO

2

1 I PAN WYPEŁNIŁ SWOJE SŁOWO KTÓRE WYRZEKŁ PRZECIWKO NAM I NASZYM SĘDZIOM KTÓRZY SĄDZILI IZRAELA PRZECIWKO NASZYM KRÓLOM I ZWIERZCHNIKOM ORAZ PRZECIWKO MĘŻOM IZRAELA I JUDEI

2 NIGDY JESZCZE POD CAŁYM NIEBEM NIE ZDARZYŁO SIĘ TO CO SIĘ DOKONAŁO W JERUZALEM ZGODNIE Z TYM CO ZOSTAŁO ZAPISANE W PRAWIE MOJŻESZOWYM

3 ZE KAŻDY Z NAS BĘDZIE ZJADAŁ CIAŁO WŁASNEGO SYNA I CIAŁO WŁASNEJ CÓRKI

4 PODDAŁ ICH W MOC WSZYSTKICH OTACZAJĄCYCH NAS KRÓLESTW ABY STALI SIĘ PRZEDMIOTEM HAŃBY I WZGARDY WSZYSTKICH LUDÓW DOKOŁA POMIĘDZY KTÓRYCH PAN ICH ROZPROSZYŁ

5 I STALI SIĘ SŁUGAMI ZAMIAST BYĆ PANAMI BO ZGRZESZYLI PRZECIWKO JHWH BOGU NASZEMU NIE SŁUCHAJĄC JEGO GŁOSU

6 DO JHWH BOGA NASZEGO NALEŻY SPRAWIEDLIWOŚĆ A DO NAS I OJCÓW NASZYCH ZAWSTYDZENIE OBLICZA JAK TO JEST DZISIAJ

7 WSZELKIE ZŁO KTÓRE JHWH NAM ZAPOWIEDZIAŁ PRZYSZŁO NA NAS

8 A MYŚMY NIE UŁAGODZILI OBLICZA PAŃSKIEGO ODWRACAJĄC SIĘ KAŻDY OD SKŁONNOŚCI SWEGO ZŁEGO SERCA

9 DLATEGO JHWH CZUWAŁ NAD NIESZCZĘŚCIAMI I SPROWADZIŁ JE NA NAS JEST ON BOWIEM SPRAWIEDLIWY WE WSZYSTKICH SWYCH ZAMIERZENIACH KTÓRE NAM WYZNACZYŁ

10 A MY NIE SŁUCHALIŚMY JEGO GŁOSU BY POSTĘPOWAĆ WEDŁUG JEGO PRZYKAZAŃ KTÓRE NAM PODAŁ

11 A TERAZ JHWH BOŻE IZRAELA KTÓRYŚ WYPROWADZIŁ SWÓJ LUD Z ZIEMI EGIPSKIEJ POTĘŻNĄ RĘKĄ PRZEZ ZNAKI I CUDA Z WIELKĄ MOCĄ I WYCIĄGNIĘTYM RAMIENIEM I [przez to] USTANOWIŁEŚ SOBIE IMIĘ AŻ PO DZIEŃ DZISIEJSZY

12 ZGRZESZYLIŚMY POSTĘPOWALIŚMY BEZBOŻNIE I POPEŁNIALIŚMY NIEPRAWOŚĆ PANIE BOŻE NASZ NARUSZAJĄC WSZYSTKIE TWOJE PRZYKAZANIA

13 NIECH TWÓJ GNIEW ODWRÓCI SIĘ OD NAS GDYŻ TYLKO MAŁA GARSTKA POZOSTAŁA NAS WŚRÓD NARODÓW POMIĘDZY KTÓRE NAS ROZPROSZYŁEŚ

14 JHWH WYSŁUCHAJ NASZEJ MODLITWY I NASZEGO BŁAGANIA WYBAW NAS PRZEZ WZGLĄD NA SIEBIE SAMEGO POZWÓL ABYŚMY ZNALEŹLI ŁASKĘ PRZED OBLICZEM TYCH KTÓRZY NAS UPROWADZILI

15 ABY CAŁA ZIEMIA POZNAŁA ŻEŚ TY JEST JHWH BOGIEM NASZYM TWOIM IMIENIEM BOWIEM ZOSTAŁ NAZWANY IZRAEL I JEGO RÓD

16 O JHWH WEJRZYJ Z TWEGO ŚWIĘTEGO MIESZKANIA I WSPOMNIJ NA NAS NAKŁOŃ O PANIE SWEGO UCHA I SŁUCHAJ

17 OTWÓRZ O JHWH SWE OCZY I PATRZ TO NIE UMARLI W HADESIE Z KTÓRYCH WNĘTRZNOŚCI ZOSTAŁ DUCH WYRWANY BĘDĄ CI ODDAWALI CHWAŁĘ I SPRAWIEDLIWOŚĆ

18 LECZ CZŁOWIEK ŻYJĄCY PRZYGNĘBIONY WIELKOŚCIĄ [uczynionego zła] TEN KTÓRY CHODZI PRZYGIĘTY I BEZSILNY TO OCZY OSŁABIONE I DUSZA ZGŁODNIAŁA ONE BĘDĄ CI ODDAWAŁY CHWAŁĘ I SPRAWIEDLIWOŚĆ O JHWH

19 NIE PRZEZ WZGLĄD NA SPRAWIEDLIWOŚĆ NASZYCH OJCÓW I NASZYCH KRÓLÓW BOWIEM ZANOSIMY NASZE MODŁY O ZMIŁOWANIE DO CIEBIE O JHWH BOŻE NASZ

20 ZESŁAŁEŚ BOWIEM NA NAS SWOJĄ ZAPALCZYWOŚĆ I SWÓJ GNIEW JAK TO ZAPOWIEDZIAŁEŚ ZA POŚREDNICTWEM SŁUG TWOICH PROROKÓW MÓWIĄC

21 TAK MÓWI JHWH UGNIJCIE SWEGO KARKU I SŁUŻCIE KRÓLOWI BABILOŃSKIEMU A BĘDZIECIE MIESZKAĆ W ZIEMI KTÓRĄ DAŁEM WASZYM OJCOM

22 JEŻELI JEDNAK NIE USŁUCHACIE GŁOSU JHWH SŁUŻĄC KRÓLOWI BABILOŃSKIEMU

23 SPRAWIĘ ŻE W MIASTACH JUDZKICH I NA ULICACH JERUZALEM UCICHNIE GŁOS RADOŚCI I GŁOS WESELA GŁOS OBLUBIEŃCA I GŁOS OBLUBIENICY A CAŁY KRAJ ZAMIENI SIĘ W PUSTKOWIE POZBAWIONE MIESZKAŃCÓW

24 MYŚMY JEDNAK NIE USŁUCHALI TWOJEGO GŁOSU [nakazującego nam] ABYŚMY SŁUŻYLI KRÓLOWI BABILOŃSKIEMU I TYŚ WYPEŁNIŁ SWOJE SŁOWO KTÓREŚ ZAPOWIEDZIAŁ PRZEZ TWOJE SŁUGI PROROKÓW ŻE KOŚCI NASZYCH KRÓLÓW I KOŚCI NASZYCH OJCÓW ZOSTANĄ WYRZUCONE Z MIEJSCA SWEGO [spoczynku]

25 I ZAPRAWDĘ ZOSTALI ONI WYRZUCENI I [wydani] NA UPAŁ DNIA I CHŁÓD NOCY POMARLI WŚRÓD STRASZLIWYCH CIERPIEŃ OD GŁODU MIECZA I ZARAZY

26 DOM W KTÓRYM WZYWANO TWOJEGO IMIENIA DOPROWADZIŁEŚ DO TEGO STANU W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ DZIŚ A TO DLA PRZEWROTNOŚCI DOMU IZRAELA I DOMU JAKUBA

27 POSTĘPOWAŁEŚ Z NAMI JHWH BOŻE NASZ Z CAŁĄ SWOJĄ DOBROCIĄ I Z WIELKIM MIŁOSIERDZIEM

28 TAK WŁAŚNIE JAK TO ZAPOWIEDZIAŁEŚ ZA POŚREDNICTWEM SŁUGI SWEGO MOJŻESZA W DNIU W KTÓRYM POLECIŁEŚ MU SPISAĆ SWE PRAWO W OBECNOŚCI SYNÓW IZRAELA MÓWIĄC

29 JEŻELI NIE BĘDZIECIE SŁUCHAĆ GŁOSU MEGO WIELKI TEN I LICZNY LUD STANIE SIĘ NADER MAŁY WŚRÓD NARODÓW POMIĘDZY KTÓRE ICH ROZPROSZĘ

30 WIEM JA BOWIEM ŻE MNIE NIE USŁUCHAJĄ GDYŻ SĄ LUDEM O OPORNYM KARKU JEDNAK W KRAJU SWEGO WYGNANIA WEJŻĄ W SIEBIE

31 I POZNAJĄ ŻEM JA JEST JHWH BÓG ICH A JA DAM IM SERCE I USZY ZDOLNE DO SŁUCHANIA

32 I BĘDĄ MNIE WIELBILI W ZIEMI SWEGO WYGNANIA I WSPOMNĄ ZNÓW NA MOJE IMIĘ

33 I PRZESTANĄ BYĆ [ludem] O OPORNYM KARKU I ODWRÓCĄ SIĘ OD SWYCH PRZEWROTNYCH UCZYNKÓW GDYŻ WSPOMNĄ NA LOS SWOICH OJCÓW KTÓRZY ZGRZESZYLI PRZECIWKO JHWH

34 PRZYWIODĘ ICH ZNOWU DO ZIEMI KTÓRĄ POD PRZYSIĘGĄ PRZYRZEKŁEM ICH OJCOM ABRAHAMOWI IZAAKOWI I JAKUBOWI I BĘDĄ JEJ PANAMI ROZMNOŻĘ ICH I NIE BĘDĄ SIĘ UMNIEJSZAĆ

35 USTANOWIĘ Z NIMI WIECZNE PRZYMIERZE ABYM BYŁ ICH BOGIEM I ABY ONI BYLI MOIM LUDEM I NIGDY JUŻ NIE WYPĘDZĘ MOJEGO LUDU IZRAELSKIEGO Z ZIEMI KTÓRĄ IM DAŁEM

3

1 WSZECHMOCNY JHWH BOŻE IZRAELA DUSZA UCIŚNIONA I DUCH NIESPOKOJNY WOŁA DO CIEBIE

2 WYSŁUCHAJ JHWH I ULITUJ SIĘ BO ZGRZESZYLIŚMY PRZECIW TOBIE

3 TY BOWIEM TRWASZ NA WIEKI A MY MIELIBYŚMY ZGINĄĆ NA ZAWSZE

4  JHWH WSZECHMOCNY BOŻE IZRAELA WYSŁUCHAJ PRZETO MODLITWY UMARŁYCH IZRAELA I SYNÓW TYCH KTÓRZY ZGRZESZYLI PRZECIWKO TOBIE KTÓRZY NIE SŁUCHALI GŁOSU JHWH SWEGO BOGA I DLATEGO TO PRZYLGNĘŁY DO NAS TE NIESZCZĘŚCIA

5 NIE PAMIĘTAJ JUŻ O NIESPRAWIEDLIWOŚCIACH NASZYCH OJCÓW POMNIJ TERAZ RACZEJ O SWEJ POTĘDZE I SWOIM IMIENIU

6 TYŚ BOWIEM JHWH BOGIEM NASZYM I CIEBIE O JHWH WYSŁAWIAĆ BĘDZIEMY

7 DLATEGO WŁOŻYŁEŚ W NASZE SERCA BOJAŹŃ TWOJĄ PRZED TOBĄ ABYŚMY WZYWALI TWOJEGO IMIENIA TAK BĘDZIEMY CIĘ WIELBILI NA NASZYM WYGNANIU GDYŻ ODRZUCILIŚMY Z NASZYCH SERC WSZELKĄ NIEPRAWOŚĆ NASZYCH OJCÓW KTÓRZY ZGRZESZYLI PRZECIW TOBIE

8 OTO JESTEŚMY DZIŚ NA NASZYM WYGNANIU DOKĄD NAS ROZPROSZYŁEŚ NA WZGARDĘ PRZEKLEŃSTWO I NA KARĘ [jako odpłatę] ZA WSZYSTKIE NIEPRAWOŚCI NASZYCH OJCÓW KTÓRZY ODWRÓCILI SIĘ OD JHWH BOGA NASZEGO

9   SŁUCHAJ IZRAELU PRZYKAZAŃ ŻYCIA

NAKŁOŃ UCHA BYŚ POZNAŁ ROZTROPNOŚĆ

10  JAK TO SIĘ STAŁO IZRAELU JAK

ŻEŚ SIĘ ZNALAZŁ W KRAJU NIEPRZYJACIÓŁ

ŻEŚ SIĘ ZESTARZAŁ W ZIEMI OBCEJ

11  ŻE SIĘ PLAMISZ UMARŁYMI

I ŻEŚ JEST ZALICZONY MIĘDZY TYCH CO ZESZLI DO PODZIEMIA

12  OPUŚCIŁEŚ ŹRÓDŁO MĄDROŚCI

13  GDYBYŚ BYŁ POSTĘPOWAŁ DROGĄ BOŻĄ

MIESZKAŁBYŚ W POKOJU NA WIEKI

14  UCZŻE SIĘ GDZIE JEST ROZTROPNOŚĆ

GDZIE SIŁA GDZIE MĄDROŚĆ

A POZNASZ RÓWNOCZEŚNIE

GDZIE JEST DŁUGOWIECZNOŚĆ I ŻYCIE

GDZIE ŚWIATŁOŚĆ OCZU I POKÓJ

15  KTÓŻ ODKRYŁ MIEJSCE [mądrości]

I KTÓŻ DOTARŁ DO JEJ SKARBÓW

16  GDZIEŻ SĄ WŁADCY NARODÓW

I POGROMCY ZWIERZĄT ŻYJĄCYCH NA ZIEMI

17  CI CO Z PTAKAMI NIEBIESKIMI SIĘ BAWIĄ

CO SREBRO I ZŁOTO GROMADZĄ

W KTÓRYCH LUDZIE POKŁADAJĄ SWĄ UFNOŚĆ

I KTÓRYCH GROMADZENIU NIE MA KOŃCA

18  [gdzież są ci] KTÓRZY Z MOZOŁEM WYTAPIAJĄ SREBRO

A ŚLADU NIE ZOSTAJE Z ICH DZIEŁ

19  ZNIKNĘLI I ZSTĄPILI DO SZEOLU

A INNI POWSTALI ZAMIAST NICH

20  NOWE POKOLENIE UJRZAŁO ŚWIATŁOŚĆ

I ZAMIESZKAŁO NA ZIEMI

LECZ I ONO NIE POZNAŁO DROGI MĄDROŚCI

21  ŚCIEŻEK JEJ NIE ODKRYŁO

NIE POJĘLI JEJ RÓWNIEŻ ICH SYNOWIE

POZOSTALI DALEKO OD JEJ DROGI

22  NIE SŁYCHAĆ BY MÓWIONO O NIEJ W KANAANIE

NIE WIDZIANO JEJ W TEMAN

23  I SYNOWIE AGAR POSZUKUJĄCY MĄDROŚCI

KTÓRA JEST Z TEJ ZIEMI

KUPCY Z MERRY I TEMAN

TŁUMACZE PRZYPOWIEŚCI I POSZUKIWACZE WIEDZY

NIE POZNALI DROGI MĄDROŚCI

A NAWET ZAPOMNIELI O JEJ ŚCIEŻKACH

24  O IZRAELU JAK WIELKI JEST DOM BOGA

I JAK OBSZERNE MIEJSCE JEGO POSIADŁOŚCI

25  WIELKIE I BEZGRANICZNE

WYNIOSŁE I NIEZMIERZONE

26  TAM NIEGDYŚ URODZILI SIĘ GIGANCI

SŁAWNI OD POCZĄTKU

ROŚLI I DOŚWIADCZENI W BOJU

27  NIE ICH JEDNAK WYBRAŁ SOBIE BÓG

I NIE ICH POUCZYŁ O DRODZE MĄDROŚCI

28  ZGINĘLI BO NIE MIELI ROZTROPNOŚCI

ZGINĘLI Z POWODU SWEJ GŁUPOTY

29  KTÓŻ WSTĄPIŁ NA NIEBIOSA I POSIADŁ JĄ

I SPROWADZIŁ Z OBŁOKÓW

30  KTÓŻ PRZEPRAWIŁ SIĘ PRZEZ MORZE A ZNALAZŁSZY JĄ

SPROWADZIŁ ZA CENĘ NAJCZYSTSZEGO ZŁOTA

31  NIKT NIE ZNA JEJ DROGI

NIKT NIE POJĄŁ JEJ ŚCIEŻKI

32  LECZ TEN KTÓRY WIE WSZYSTKO ZNA JĄ

ON ODKRYŁ JĄ SWOIM ROZUMEM

TEN KTÓRY UTWIERDZIŁ ZIEMIĘ PO WIECZNY CZAS

I NAPEŁNIŁ JĄ CZWORONOŻNYMI ZWIERZĘTAMI

33  KTÓRY SPUSZCZA BŁYSKAWICĘ A IDZIE

KTÓRY PRZYWOŁUJE JĄ A ONA DRŻĄC JEST MU POSŁUSZNA

34  GWIAZDY ŚWIECĄ NA SWYCH POSTERUNKACH

I RADUJĄ SIĘ

35  ON JE WOŁA A ONE ODPOWIADAJĄ „JESTEŚMY”

ŚWIECĄ RADOŚNIE TEMU KTÓRY JE STWORZYŁ

36  TO ON JEST BOGIEM NASZYM

A INNE [bóstwa] SĄ NICZYM WOBEC NIEGO

37  ON ODNALAZŁ WSZYSTKIE DROGI MĄDROŚCI

I UDZIELIŁ JEJ SWOJEMU SŁUDZE JAKUBOWI

I IZRAELOWI SWEMU UMIŁOWANEMU

38  PO CZYM POJAWIŁA SIĘ NA ZIEMI

I PRZEBYWAŁA POŚRÓD LUDZI

4

   1   OTO KSIĘGA BOŻYCH PRZYKAZAŃ

I PRAWO TRWAJĄCE NA WIEKI

WSZYSCY CO SIĘ JEJ TRZYMAJĄ ŻYĆ BĘDĄ

GINĄ CI KTÓRZY OD NIEJ ODCHODZĄ

2   NAWRÓĆ SIĘ JAKUBIE I OBEJMIJ JĄ

POSTĘPUJ W BLASKU JEJ ŚWIATŁOŚCI

3   NIE ODSTĘPUJ SWEJ CHWAŁY INNEMU

ANI SWYCH PRZYWILEJÓW OBCEMU NARODOWI

4   SZCZĘŚLIWI JESTEŚMY O IZRAELU

GDYŻ TO POZNALIŚMY CO BOGU SIĘ PODOBA

5   MIEJ UFNOŚĆ MÓJ LUDU

TY JESTEŚ PAMIĄTKĄ IZRAELA

6   NIE NA ZAGŁADĘ ZOSTALIŚCIE ZAPRZEDANI POGANOM

ALE ZOSTALIŚCIE WYDANI WROGOM BOŚCIE BOGA PRZYWIEDLI DO GNIEWU

7   ALBOWIEM POBUDZILIŚCIE DO GNIEWU WASZEGO STWORZYCIELA

SKŁADAJĄC OFIARY DEMONOM A NIE BOGU

8   ZAPOMNIELIŚCIE O TYM KTÓRY WAS ŻYWIŁ O WIECZNYM BOGU

ZASMUCILIŚCIE TĘ CO WAS WYCHOWAŁA JERUZALEM

9   [widziała bowiem gniew boży spadający na was i rzekła]

SŁUCHAJCIE SĄSIADKI SYJONU

BÓG ZESŁAŁ NA MNIE WIELKĄ ŻAŁOBĘ

10  WIDZIAŁAM UPROWADZENIE MYCH SYNÓW I CÓREK

KTÓRE ODWIECZNY ZESŁAŁ NA NICH

11  WYŻYWIŁAM ICH W RADOŚCI

A WŚRÓD ŁEZ I W ŻAŁOBIE PATRZYŁAM NA ICH ODEJŚCIE

12  NIECH SIĘ NIKT NIE RADUJE ŻEM WDOWA

I OD WIELU OPUSZCZONA

PUSTKOWIEM STAŁAM SIĘ Z POWODU GRZECHÓW MYCH DZIECI

ODSTĄPIŁY BOWIEM OD BOŻEGO PRAWA

13  NAKAZÓW JEGO NIE CHCIAŁY POZNAĆ

NIE KROCZYŁY DROGĄ BOŻYCH PRZYKAZAŃ

I NIE WSTĄPIŁY NA ŚCIEŻKI WIODĄCE DO PRZYJĘCIA JEGO SPRAWIEDLIWOŚCI

14  NIECH PRZYJDĄ SĄSIADKI SYJONU

WSPOMNIJCIE NA WYGNANIE MYCH SYNÓW I CÓREK

KTÓRE ODWIECZNY NA NICH ZESŁAŁ

15  OTO BOWIEM SPROWADZIŁ NA NICH LUD Z DALEKA

LUD OKRUTNY MÓWIĄCY BARBARZYŃSKIM JĘZYKIEM

KTÓRY NIE MIAŁ SZACUNKU DLA STARCA

ANI ZMIŁOWANIA NAD DZIECKIEM

16  I UPROWADZIŁ UMIŁOWANYCH WDOWY

A MNIE ZOSTAWIŁ SAMĄ POZBAWIONĄ MYCH CÓREK

17  I JAKŻEŻ JA MOGĘ WAM POMÓC

18  TEN JEDNAK KTÓRY SPROWADZIŁ NA WAS TE NIESZCZĘŚCIA

WYZWOLI WAS Z RĄK WASZYCH WROGÓW

19  IDŹCIE [moje] DZIECI IDŹCIE

JA ZAŚ POZOSTAJĘ SAMOTNA

20  ZDJĘŁAM SZATY SZCZĘŚLIWOŚCI

A PRZYOBLEKŁAM SIĘ W WÓR MODLITWY

BĘDĘ GŁOŚNO WOŁAĆ DO ODWIECZNEGO

PRZEZ WSZYSTKIE DNI MEGO ŻYCIA

21  ODWAGI DZIECI MOJE WZYWAJCIE JHWH

ON ZAŚ WYRWIE WAS Z PRZEMOCY I Z RĘKI NIEPRZYJACIÓŁ

22  UFAM BOWIEM ŻE W ODWIECZNYM JEST WASZE WYBAWIENIE

ZSTĄPI NA MNIE RADOŚĆ OD ŚWIĘTEGO Z POWODU MIŁOSIERDZIA

JAKIE OKAŻE WAM WKRÓTCE ODWIECZNY WASZ WYBAWICIEL

23  W ŻAŁOBIE I WE ŁZACH PATRZYŁAM NA WASZE ODEJŚCIE

LECZ BÓG ZWRÓCI MI WAS W RADOŚCI I WESELU NA WIEKI

24  BO JAK SĄSIADKI SYJONU OGLĄDAŁY WASZE WYGNANIE

TAK TEŻ UJRZĄ WNET WASZE WYBAWIENIE PRZEZ BOGA

KTÓREGO DOSTĄPICIE W WIELKIEJ CHWALE I MAJESTACIE ODWIECZNEGO

25  DZIECI [moje] ZNOŚCIE CIERPLIWIE GNIEW

ZESŁANY WAM PRZEZ BOGA

CIEMIĘŻYŁ CIĘ TWÓJ NIEPRZYJACIEL

LECZ WKRÓTCE UJRZYSZ JEGO ZAGŁADĘ

I POSTAWISZ NOGĘ NA ICH KARKACH

26  MOJE WYPIESZCZONE DZIECI MUSIAŁY KROCZYĆ PO KAMIENISTYCH DROGACH

ZAGNANE JAK STADO OWIEC PORWANE PRZEZ WROGA

27  MIEJCIE UFNOŚĆ DZIECI MOJE WOŁAJCIE DO BOGA

TEN BOWIEM KTÓRY ZESŁAŁ NA WAS [nieszczęście] BĘDZIE O WAS PAMIĘTAŁ

28  JAK NIEGDYŚ BŁĄDZĄC SKŁANIAŁYŚCIE SIĘ KU ODSTĘPSTWU OD BOGA

TAK NAWRÓCONE OKAŻECIE DZIESIĘCIOKROTNIE WIĘKSZĄ ŻARLIWOŚĆ ABY GO ODSZUKAĆ

   29    TEN BOWIEM KTÓRY ZESŁAŁ NA WAS TE NIESZCZĘŚCIA

WYBAWIAJĄC OBDARZY WAS WIECZYSTĄ RADOŚCIĄ

30  MIEJ UFNOŚĆ JERUZALEM

TEN KTÓRY CI DAŁ IMIĘ POCIESZY CIĘ

31  BIADA TYM KTÓRZY CIĘ CIEMIĘŻYLI

I RADOWALI SIĘ Z TWEGO UPADKU

32  BIADA MIASTOM W KTÓRYCH TWE DZIECI BYŁY W NIEWOLI

BIADA TEMU [miastu] KTÓRE MIAŁO U SIEBIE TWYCH SYNÓW

33  PODOBNIE BOWIEM JAK ONO RADOWAŁO SIĘ Z TWOJEJ ZGUBY

I WESELIŁO SIĘ Z TWEGO UPADKU

TAK TEŻ I BOLEĆ BĘDZIE NAD WŁASNYM SPUSTOSZENIEM

34  ODEJMĘ MU RADOŚĆ Z WIELKIEGO MNÓSTWA JEGO MIESZKAŃCÓW

A PYCHA JEGO ZAMIENI SIĘ W ŻAŁOBĘ

35  OGIEŃ ZESŁANY OD ODWIECZNEGO SPADNIE NA NIE NA DNI WIELE

I NA DŁUGO ZAMIESZKAJĄ W NIM ZŁE DUCHY

36  SPÓJRZ KU WSCHODOWI JERUZALEM

OGLĄDAJ RADOŚĆ KTÓRĄ CI BÓG ZSYŁA

37  OTO WRACAJĄ TWOI SYNOWIE NA KTÓRYCH ODEJŚCIE PATRZYŁOŚ

WRACAJĄ ZGROMADZENI OD WSCHODU DO ZACHODU

MOCĄ SŁOWA ŚWIĘTEGO RADUJĄC SIĘ Z CHWAŁY BOGA

5

1   ZŁÓŻ JERUZALEM SZATY ŻAŁOBY I UDRĘKI

A PRZYOBLECZ SIĘ NA ZAWSZE WE WSPANIAŁOŚĆ CHWAŁY OD BOGA

2   PRZYWDZIEJ PŁASZCZ SPRAWIEDLIWOŚCI [pochodzącej] OD BOGA

A NA SWĄ GŁOWĘ WŁÓŻ DIADEM CHWAŁY ODWIECZNEGO

3   BÓG BOWIEM UKAŻE TWĄ ŚWIETNOŚĆ

CAŁEMU OKRĘGOWI ZIEMI [który jest] POD NIEBEM

4   BO TAKIM IMIENIEM BĘDZIESZ NAZWANE PRZEZ BOGA NA WIEKI

POKÓJ SPRAWIEDLIWOŚCI I CHWAŁA POBOŻNOŚCI

5   POWSTAŃ O JERUZALEM STAŃ NA MIEJSCU WYNIOSŁYM

I ZWRÓĆ SWE SPOJRZENIE KU WSCHODOWI

ZOBACZ SWE DZIECI ZGROMADZONE OD ZACHODU AŻ DO WSCHODU SŁOŃCA

MOCĄ SŁOWA ŚWIĘTEGO RADUJĄCE SIĘ ŻE BÓG WSPOMNIAŁ NA NIE

6   OPUŚCILI CIĘ PIESZO UPROWADZENI PRZEZ NIEPRZYJACIÓŁ

BÓG JEDNAK PRZYPROWADZA ICH KU TOBIE

NIESIONYCH Z CHWAŁĄ NIBY NA TRONIE KRÓLEWSKIM

7   BÓG ROZKAZAŁ ZNIŻYĆ WSZELKĄ GÓRĘ WYNIOSŁĄ

I PAGÓRKI ODWIECZNE

A DOLINY NAPEŁNIĆ BY SIĘ ZRÓWNAŁY

ŻEBY IZRAEL MÓGŁ KROCZYĆ BEZPIECZNY W CHWALE BOGA

8   NAWET LASY I WSZELKIE DRZEWA PACHNĄCE

NA ROZKAZ BOGA OSŁONIĄ IZRAEL SWYM CIENIEM

9   TAK BÓG SAM Z RADOŚCIĄ POPROWADZI IZRAELA DO ŚWIATŁA SWEJ CHWAŁY

Z WŁAŚCIWYM MU MIŁOSIERDZIEM I SPRAWIEDLIWOŚCIĄ

[odpis listu wysłanego przez jeremiasza do tych którzy jako jeńcy mieli być uprowadzeni do babilonu przez króla babilońskiego aby im oznajmić co mu bóg polecił]

6

1 Z POWODU GRZECHÓW KTÓREŚCIE POPEŁNILI PRZECIWKO BOGU BĘDZIECIE UPROWADZENI W NIEWOLĘ DO BABILONU PRZEZ NABUCHODONOZORA KRÓLA BABILOŃSKIEGO

2 A KIEDY WEJDZIECIE DO BABILONU BĘDZIECIE TAM MUSIELI POZOSTAĆ PRZEZ WIELE LAT I PRZEZ DŁUGI CZAS AŻ DO SIEDMIU POKOLEŃ POTEM JEDNAK WYPROWADZĘ WAS STAMTĄD W POKOJU

3 W BABILONIE UJRZYCIE BOŻKÓW ZE SREBRA ZŁOTA I Z DRZEWA OBNOSZONYCH NA RAMIONACH I WZBUDZAJĄCYCH LĘK W POGANACH

4 STRZEŻCIE SIĘ WIĘC ABYŚCIE SIĘ NIE UPODOBNILI DO TYCH CUDZOZIEMCÓW I ABY I WAS NIE ZDJĄŁ LĘK PRZED NIMI

5 KIEDY UJRZYCIE TŁUM KTÓRY IDĄC PRZED I ZA NIMI BĘDZIE ODDAWAŁ IM CZEŚĆ POWIEDZCIE SOBIE W MYŚLI TOBIE TO O JHWH NALEŻY ODDAWAĆ CZEŚĆ

6 ANIOŁ MÓJ BOWIEM JEST Z WAMI I ON BĘDZIE CZUWAŁ NAD WASZYM ŻYCIEM

7 JĘZYK ICH ZOSTAŁ WYGŁADZONY PRZEZ RZEMIEŚLNIKA OZŁOCONO ICH I POSREBRZONO WIĘC SĄ ONI OSZUSTWEM I NIE UMIEJĄ MÓWIĆ

8 JAK DLA DZIEWCZYNY LUBUJĄCEJ SIĘ W OZDOBACH BIERZE SIĘ ZŁOTO I WYKONUJE SIĘ KORONY NA GŁOWY TYCH BOŻKÓW

9 ZDARZA SIĘ ŻE SAMI KAPŁANI ZDZIERAJĄ ZE SWOICH BOŻKÓW ZŁOTO I SREBRO I OBRACAJĄ JE NA WŁASNY UŻYTEK A NAWET OBDARZAJĄ NIMI ZAWODOWE NIERZĄDNICE

10 OZDABIAJĄ JE SZATAMI JAK LUDZI TE BOŻKI ZE SREBRA ZŁOTA I Z DRZEWA ONE JEDNAK NIE UMIEJĄ SIĘ UCHRONIĆ ANI PRZED RDZĄ ANI PRZED ROBACTWEM

11 A CHOCIAŻ OKRYTE SĄ SZKARŁATNYMI SZATAMI TRZEBA OCZYSZCZAĆ ICH OBLICZE Z POWODU KURZU ŚWIĄTYNI KTÓREGO PEŁNO JEST NA NICH

12 TEN OTO DZIERŻY BERŁO NIBY JAKI WŁADCA KRAJU ALE NIE JEST W STANIE ZABIĆ TEGO KTO ZAWINIŁ PRZECIWKO NIEMU

13 W PRAWICY TRZYMA ON MIECZ LUB SIEKIERĘ ALE NIE ZDOŁA SIĘ OBRONIĆ ANI W CZAS WOJNY ANI TEŻ PRZED ZŁODZIEJAMI

14 PO TYM MOŻNA POZNAĆ ŻE NIE SĄ BOGAMI WIĘC SIĘ ICH NIE LĘKAJCIE

15 PODOBNIE JAK STŁUCZONE NACZYNIE STAJE SIĘ BEZUŻYTECZNE DLA CZŁOWIEKA TAK TEŻ DZIEJE SIĘ Z BOŻKAMI UMIESZCZONYMI W ŚWIĄTYNIACH

16 OCZY ICH NAPEŁNIAJĄ SIĘ KURZEM KTÓRY WNOSZĄ STOPY WCHODZĄCYCH [do świątyni]

17 PODOBNIE JAK PRZED CZŁOWIEKIEM KTÓRY OBRAZIŁ KRÓLA ZAMYKA SIĘ WSZYSTKIE BRAMY DZIEDZIŃCA PONIEWAŻ MA BYĆ PROWADZONY NA ŚMIERĆ TAK KAPŁANI ZABEZPIECZAJĄ ŚWIĄTYNIE BOŻKÓW DRZWIAMI ZAMKAMI I ZASUWAMI ABY ICH NIE OGRABILI ZŁODZIEJE

18 ZAPALAJĄ ŚWIATŁO I TO LICZNIEJSZE NAWET NIŻ DLA SIEBIE SAMYCH LECZ ONI NIE MOGĄ WIDZIEĆ ŻADNEGO Z NICH

19 DZIEJE SIĘ Z NIMI PODOBNIE JAK Z BELKĄ W ŚWIĄTYNI WNĘTRZE ICH JAK POWIADAJĄ ZŻERA ROBACTWO WYCHODZĄCE Z ZIEMI A CHOCIAŻ ZŻERA ONO ZARÓWNO ICH SAMYCH JAK I ICH SZATY ONI TEGO NIE CZUJĄ

20 ICH OBLICZE CZERNIEJE OD DYMU W ŚWIĄTYNI

21 NAD ICH POSTACIAMI I GŁOWAMI LATAJĄ NIETOPERZE JASKÓŁKI I INNE PTAKI WSKAKUJĄ TAKŻE NA NIE KOTY

22 PO TYM POZNACIE ŻE NIE SĄ ONI BOGAMI WIĘC SIĘ NIE LĘKAJCIE ICH

23 JEŻELI ZE ZŁOTA KTÓRYM [bożki] SĄ POKRYTE DLA ICH PRZYOZDOBIENIA NIE USUNIE SIĘ RDZY NIE BĘDĄ LŚNIĆ KIEDY JE ODLEWANO NIE CZULI TEGO

24 KUPIONO JE ZA WYSOKĄ CENĘ A NIE MA W NICH TCHNIENIA ŻYCIA

25 PONIEWAŻ NIE MAJĄ NÓG NOSI SIĘ JE NA RAMIONACH UKAZUJĄC W TEN SPOSÓB LUDZIOM ICH HANIEBNĄ NIEMOC SAMI TEŻ SŁUDZY MUSZĄ SIĘ TEGO WSTYDZIĆ ŻE GDY KTÓRYŚ Z NICH [przypadkiem] UPADNIE MUSZĄ GO SAMI PODNOSIĆ

26 GDY GO KTOŚ PROSTO USTAWI NIE PORUSZY SIĘ SAM A GDY SIĘ GO POCHYLI NIE WYPROSTUJE SIĘ STAWIAJĄ PRZED NIMI DARY JAK PRZED ZMARŁYMI

27 OFIARY IM SKŁADANE ZABIERAJĄ KAPŁANI I SPRZEDAJĄ A ŻONY ICH SOLĄ JE NIE DAJĄC NIC ANI UBOGIEMU ANI CHOREMU NAWET KOBIETY W STANIE SŁABOŚCI MIESIĘCZNEJ I POŁOŻNICE DOTYKAJĄ SIĘ ICH OFIAR

28 POZNAJĄC PO TYM WSZYSTKIM WIĘC ŻE NIE SĄ BOGAMI NIE LĘKAJCIE SIĘ ICH

29 JAKŻE MOŻNA JE NAZYWAĆ BOGAMI OTO NAWET KOBIETY SKŁADAJĄ OFIARY TYM BOŻKOM ZE SREBRA ZŁOTA I Z DRZEWA

30  A W ICH ŚWIĄTYNIACH SIEDZĄ KAPŁANI MAJĄC ROZDARTE SZATY OGOLONE CZASZKI I BRODY I ODKRYTE GŁOWY

31 WYKRZYKUJĄ GŁOŚNO PRZED SWYMI BOŻKAMI JAK TO NIEKTÓRZY CZYNIĄ NA STYPACH POGRZEBOWYCH

32 KAPŁANI ZDEJMUJĄ Z NICH SZATY ABY NIMI PRZYODZIAĆ SWE ŻONY I DZIECI

33 CZY IM KTOŚ WYRZĄDZIŁ KRZYWDĘ CZY COŚ DOBREGO UCZYNIŁ NIE SĄ ZDOLNE ODPŁACIĆ IM ZA TO NIE MOGĄ ANI USTANOWIĆ KRÓLA ANI ZŁOŻYĆ GO Z TRONU

34 NIE SĄ TEŻ W STANIE UDZIELIĆ NIKOMU BOGACTWA ANI NAWET JEDNEGO MIEDZIAKA JEŻELI KTOŚ ZŁOŻYŁ IM ŚLUB A NIE DOPEŁNIŁ GO NIE UPOMINAJĄ SIĘ O TO

35 NIE OCALĄ CZŁOWIEKA OD ŚMIERCI ANI WYRWĄ SŁABEGO SPOD PRZEMOCY MOŻNEGO

36 ŚLEPEMU NIE PRZYWRÓCĄ WZROKU UCIŚNIONEGO NIE WYZWOLĄ

37 WDOWIE NIE OKAŻĄ LITOŚCI SIEROTY NIE WSPOMOGĄ

38 TE DREWNIANE POZŁACANE I POSREBRZANE BOŻKI PODOBNE SĄ DO ZŁOMÓW SKALNYCH A CI KTÓRZY IM SŁUŻĄ OKRYJĄ SIĘ WSTYDEM

39 JAKŻE WIĘC MOŻNA WIERZYĆ I MÓWIĆ ŻE ONE SĄ BOGAMI

40 CO WIĘCEJ SAMI CHALDEJCZYCY OKAZUJĄ IM ZNIEWAGĘ BO GDY UJRZĄ JAKIEGOŚ NIEMEGO KTÓRY NIE MOŻE MÓWIĆ PRZYPROWADZAJĄ GO DO BELA PROSZĄC ABY MU PRZYWRÓCIŁ MOWĘ JAK GDYBY MÓGŁ [ich] SŁYSZEĆ

41 NIE SĄ W STANIE ZROZUMIEĆ ŻE TAKICH BOGÓW NALEŻY PORZUCIĆ BO NIE MAJĄ ROZUMU

42 NIEWIASTY ZAŚ OPASANE SZNURAMI SIEDZĄ PRZY DROGACH I PALĄ OTRĘBY

43 A SKORO TYLKO JEDNA Z NICH WYBRANA PRZEZ PRZECHODNIA ODDA SIĘ MU URĄGA SWOJEJ SĄSIADCE ŻE NIE ZOSTAŁA ZASZCZYCONA JAK ONA I ŻE SZNUR JEJ NIE ZOSTAŁ PRZERWANY

44 WSZYSTKO CO SIĘ WOKÓŁ NICH DZIEJE OSZUSTWEM JEST JAKŻE WIĘC MOŻNA WIERZYĆ I MÓWIĆ ŻE SĄ BOGAMI

45 WYKONALI JE RZEMIEŚLNICY I ZŁOTNICY STĄD NICZYM INNYM NIE SĄ JAK TYLKO TYM CO ARTYŚCI CHCIELI UCZYNIĆ

46 SAMI ICH WYKONAWCY NIE SĄ DŁUGOWIECZNI JAKŻE WIĘC TWORY ICH MOGŁYBY STAĆ SIĘ BOGAMI

47 SWYM POTOMKOM POZOSTAWIAJĄ TYLKO OSZUSTWO I HAŃBĘ

48 BO GDY NADCHODZI CZAS WOJNY I INNYCH KLĘSK KAPŁANI NARADZAJĄ SIĘ MIĘDZY SOBĄ GDZIE BY SIĘ Z NIMI UKRYĆ

49 JAKŻEŻ WIĘC NIE TWIERDZIĆ ŻE NIE SĄ ONE BOGAMI SKORO SAME NIE POTRAFIĄ SIĘ OCALIĆ ANI OD WOJNY ANI OD INNYCH KLĘSK

50 A PONIEWAŻ SĄ TYLKO PRZEDMIOTAMI Z DREWNA POZŁACANYMI I POSREBRZANYMI W KOŃCU BĘDZIE WIADOME ŻE SĄ TYLKO OSZUSTWEM DLA WSZYSTKICH LUDÓW I KRÓLÓW BĘDZIE RZECZĄ OCZYWISTĄ ŻE NIE SĄ ONE BOGAMI A TYLKO DZIEŁAMI RĄK LUDZKICH I ŻE NIE MA W NICH ŻADNEGO BOSKIEGO DZIAŁANIA

51 KTÓŻ WIĘC NIE POJMIE JASNO ŻE NIE SĄ ONE BOGAMI

52 NIE ZDOŁAJĄ ANI KRÓLA USTANOWIĆ NAD KRAJEM ANI LUDZIOM ZESŁAĆ DESZCZU

53 NIE ROZSTRZYGNĄ IM ŻADNEJ SPRAWY ANI TEŻ NIE WYZWOLĄ UCIEMIĘŻONEGO SĄ BOWIEM BEZSILNE JAK WRONY MIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ

54 A GDY W KOŃCU OGIEŃ SPADNIE NA ŚWIĄTYNIĘ TYCH DREWNIANYCH POZŁACANYCH I POSREBRZANYCH BOŻKÓW ICH KAPŁANI RATUJĄ SIĘ UCIECZKĄ A ONE SPALAJĄ SIĘ WEWNĄTRZ JAK BELKI

55 NIE UMIEJĄ SIĘ PRZECIWSTAWIĆ ŻADNEMU KRÓLOWI ANI WROGOWI

56 JAKŻEŻ WIĘC MOŻNA UZNAĆ ALBO TEŻ WIERZYĆ ŻE SĄ BOGAMI

57 BOŻKI DREWNIANE POSREBRZANE I POZŁACANE NIE MOGĄ SIĘ OBRONIĆ ANI PRZED ZŁODZIEJAMI ANI PRZED RABUSIAMI CI JAKO SILNIEJSI OD NICH ODZIERAJĄ JE ZE ZŁOTA I SREBRA ORAZ SZAT KTÓRYMI SĄ OKRYTE I ODCHODZĄ ONE ZAŚ SIEBIE WSPOMÓC NIE MOGĄ

58 DLATEGO LEPIEJ BYĆ KRÓLEM KTÓRY POTRAFI OKAZAĆ SWOJĄ MOC LUB NAWET POŻYTECZNYM NACZYNIEM W DOMU KTÓREGO UŻYWA WŁAŚCICIEL ANIŻELI FAŁSZYWYMI BOGAMI LEPIEJ TAKŻE BYĆ BRAMĄ W DOMU KTÓRA STRZEŻE TEGO CO W NIM JEST ANIŻELI TAKIMI FAŁSZYWYMI BOGAMI LEPIEJ WRESZCIE BYĆ DREWNIANĄ KOLUMNĄ W PAŁACU KRÓLEWSKIM ANIŻELI TAKIMI FAŁSZYWYMI BOGAMI

59 SŁOŃCE KSIĘŻYC I GWIAZDY KTÓRE ŚWIECĄ ZOSTAŁY PRZEZNACZONE ABY BYŁY POŻYTECZNE SĄ TEMU POSŁUSZNE

60 PODOBNIE I BŁYSKAWICA GDY ZABŁYŚNIE WSPANIAŁA JEST I WIATR WIEJE W KAŻDYM MIEJSCU [kraju]

61 KIEDY BÓG ROZKAŻE CHMUROM PRZELATYWAĆ NAD CAŁĄ ZIEMIĄ WYPEŁNIAJĄ CO IM ZLECONO

62 RÓWNIEŻ OGIEŃ ZESŁANY Z GÓRY BY STRAWIŁ GÓRY I LASY WYPEŁNIA CO MU ROZKAZANO CI ZAŚ BOGOWIE NIE SĄ MU PODOBNI ANI POD WZGLĘDEM PIĘKNA ANI MOCY

63 DLATEGO NIE MOŻNA ANI WIERZYĆ ANI MÓWIĆ ŻE SĄ BOGAMI GDYŻ NIE SĄ W STANIE ANI SPRAWIEDLIWIE ROZSĄDZAĆ ANI LUDZIOM DOBRZE CZYNIĆ

64 WIEDZĄC ZATEM ŻE NIE SĄ BOGAMI NIE LĘKAJCIE SIĘ ICH

65 NIE SĄ ONI ZDOLNI ANI PRZEKLĄĆ KRÓLÓW ANI IM BŁOGOSŁAWIĆ

66 NIE UKAZUJĄ TEŻ LUDOM ŻADNYCH ZNAKÓW NA NIEBIE NIE ŚWIECĄ JAK SŁOŃCE NIE OŚWIETLAJĄ JAK KSIĘŻYC

67 ZWIERZĘTA SĄ W LEPSZYM POŁOŻENIU NIŻ ONI GDYŻ UCIEKAJĄC MOGĄ ZNALEŹĆ BEZPIECZNE MIEJSCE I URATOWAĆ SIĘ

68 W ŻADEN SPOSÓB NIE WYNIKA WIĘC ŻEBY BYLI BOGAMI DLATEGO NIE LĘKAJCIE SIĘ ICH

69  JAK STRACH NA POLU OGÓRKOWYM NICZEGO NIE USTRZEŻE PODOBNIE ICH BOGOWIE DREWNIANI POZŁACANI I POSREBRZANI

70 MOŻNA TEŻ PRZYRÓWNAĆ TYCH DREWNIANYCH POZŁACANYCH I POSREBRZANYCH BOGÓW DO KRZAKA CIERNIOWEGO W OGRODZIE NA KTÓRYM SIADA WSZELKI PTAK LUB DO TRUPA PORZUCONEGO W CIEMNOŚCI

71 Z PURPURY I BISIORU KTÓRE NA NICH BUTWIEJĄ MOŻNA POZNAĆ ŻE NIE SĄ ONI BOGAMI W KOŃCU SAMI ZOSTANĄ ZŻARCI I STANĄ SIĘ PRZEDMIOTEM HAŃBY W KRAJU

72 WIĘCEJ WART JEST ZATEM CZŁOWIEK SPRAWIEDLIWY KTÓRY NIE MA ŻADNYCH BOŻKÓW BO UNIKNIE POHAŃBIENIA

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *