1 Ijar / 27 kwietnia 2017

Dnia 27 kwietnia 2017r. o 12.00

Temat spotkania: Jak postrzegasz współczesną wspólnotę braterską [Dzieje ap. 2:42-47].

Dz 2:42 Wszyscy postępowali zgodnie z nauką apostołów, żyli we wspólnocie braterskiej, łamali chleb i modlili się.
Dz 2:43 A wszystkich ogarniał lęk, gdyż apostołowie czynili wiele cudów i znaków.
Dz 2:44 Wszyscy wierzący stanowili jedno i wszystko mieli wspólne.
Dz 2:45 Sprzedawali swoje posiadłości i majątki i rozdzielali je wszystkim stosownie do potrzeb.
Dz 2:46 Codziennie jednomyślnie gromadzili się w świątyni. Łamali chleb po domach, a pokarm przyjmowali z radością i prostotą serca.
Dz 2:47 Wielbili Boga, a wszyscy ludzie odnosili się do nich życzliwie. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni.

**************************************

Dnia 26 kwietnia 2017r. o zachodzie słońca przewidywany 1 Ijar

Spotkanie 27 kwietnia o godz. 12.00

Plan czytania księgi Objawienia: Objawienia 1:1-20

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *