1 dzień 12 miesiąca / 12 Rosz Chodesz

1 dnia 12 miesiąca [5 lutego 2019r.] spotkanie o 18:00

Temat spotkania:  „I uczyniłeś ich dla Boga naszego królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi” [Obj 5:10]

12 Rosz Hodesz / 12 Nów Księżyca – 1 dzień 12 miesiąca przewidywany wg. kalendarza gregoriańskiego 5 stycznia 2019r.  o zachodzie słońca.

Spotkanie 1 dnia 11 miesiąca [5 stycznia] o godz. 18:00 w Kobyłce

Plan czytania księgi Objawienia: Objawienie 4:1-5:14

Ciekawe myśli: Księga Jaszera 71:1-80:63

Czytanie Psalmów na NOWIE:

Psalm 8
Psalm 19
Psalm 81
Psalm 104
Psalm 113
Psalm 148

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *