1 dzień 11 miesiąca / 11 Rosz Chodesz

1 dnia 11 miesiąca [7 stycznia 2019r.] spotkanie o 11:00

Temat spotkania:  „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego…” [Obj 3:20]

11 Rosz Hodesz / 11 Nów Księżyca – 1 dzień 11 miesiąca przewidywany wg. kalendarza gregoriańskiego 6 stycznia 2019r.  o zachodzie słońca.

Spotkanie 1 dnia 11 miesiąca [7 stycznia] o godz. 11:00 w Kobyłce

Plan czytania księgi Objawienia: Objawienie 3:1-3:22

Ciekawe myśli: Księga Jaszera 61:1-70:51

Czytanie Psalmów na NOWIE:

Psalm 8
Psalm 19
Psalm 81
Psalm 95
Psalm 104
Psalm 113
Psalm 148